Projekční činnost


V rámci projekční činnosti nabízíme:

 • zajištění projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a provedení stavby
 • posouzení staveb z hlediska stavební fyziky (tepelně-technické posouzení, posouzení z hlediska osvětlení, akusitiky, atd...)
 • zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB)
 • zpracování energetického posudku pro program NZÚ 2015+ včetně administrace při podání žádosti
 • zajištění odborného technického dozoru programu NZÚ, poradenská činnost programu NZÚ
 • vypracování položkového rozpočtu stavby
 • vypracování slepého rozpočtu stavby a výkaz výměr
 • zaměření stávajícího stavu staveb
 • zaměření skutečného provedení staveb
 • zprostředkování poradenství v oblasti aplikací materiálů
 • vizualizace interiérů (koupelny, vstupní haly, atd.)
 • 3D průzkumy namodelovaných budov
 • vypracování předběžných studií
 • velkoplošný barevný tisk
 • software Archicad a Virtual Building Solution
 • vizualizace stavebních objektů (bytové domy, RD, atd.)
 • vizualizace veřejných prostranství (sportovní areály, atd.)

Kontaktní osoba:

Petr Faltys, Ing.
tel. +420 775 337 405
e-mail: faltysp@bostik-s.cz

nebo

Tomáš Pražan, Ing.
tel. +420 739 032 200
e-mail: prazan@bostik-s.cz