O společnosti


Představení společnosti Stavební sdružení Boštík s.r.o.


Stavební sdružení Boštík s.r.o. bylo založeno 1.8.1990 fyzickou osobou Pavla Boštíka, později se stala sdružením fyzických osob a od roku 2000 je společností s ručením omezeným. Řadí se tedy mezi firmy v tomto oboru s dlouhou historií a bohatými zkušenostmi. K rozvoji firmy docházelo postupnými kroky (ne privatizací) a plynule se zvyšující kapacitní možnosti umožňují provádět větší a složitější zakázky. V roce 2015 došlo k menší reorganizaci ve statutárním orgánu firmy. Pavel Boštík jako hlavní zakladatel firmy opustil vedení společnosti a stal se prokuristou společnosti. Novým jednatelem se stal Ing. Petr Faltys a staronovým zůstal Pavel Jílek. Jedná se o generační výměnu ve vedení společnosti a tím je zaručen nerušený chod společnosti do dalších let.

Převážná část prováděných zakázek jsou opravy, rekonstrukce a výstavba rodinných domů. Velké zkušenosti má firma s opravami historických staveb a to i těch, které jsou zapsány v seznamu kulturních památek.

I když patříme k regionální firmě s 25-ti kmenovými zaměstnanci, kvalita práce a spokojenost zákazníků dokládá opakovaný zájem o další realizace a to i po dlouhé době od původní zakázky.

Firma v současné době nabízí celkové (komplexní) služby svým zákazníkům od vypracování projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení až po samotnou realizaci a kolaudaci stavby. Jako doplňkové služby nabízí, autodopravu, prodej stavebního materiálu ve stavebninách v Poříčí u Litomyšle a zemní práce.

Našimi poddodavateli, ať už zdravotechnických instalací, vzduchotechniky, vytápění, elektroinstalací, výplní otvorů, atd. jsou naši dlouholetí obchodní partneři, se kterými spolupracujeme v některých případech již přes 20 let, což zaručuje kontinuitu a plynulý průběh prací na zakázce.

Disponujeme širokým sortimentem stavebního nářadí, nákladním automobilem s kontejnerovou nástavbou a hydraulickou rukou, kolovým traktorbagrem a dalšími dodávkami a osobními vozy, pro zajištění chodu firmy a průběhu zakázek.

Reagujeme též na vývoj stavebnictví v posledních letech, čímž je myšlena výstavba nízkoenergetických a pasivních rodinných domů. Nabízíme zpracování projektové dokumentace v nízkoenergetickém a pasivním standartu s možným podáním žádosti o dotace v programu Nová zelená úsporám. Realizovali jsme již několik žádostí v dotačním programu na zateplení stávajících objektů s následnou realizací až po vyplacení dotace.

Těšíme se na případnou spolupráci!                                               Za společnost Ing. Petr Faltys


ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Základní kapitál: 950 000,- Kč

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15707, den zápisu 28.3.2000.

Předmět podnikání:

  • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  • Projektová činnost ve výstavbě
  • Zednictví
  • Silniční motorová doprava nákladní

Statutární orgán:

Jednatelé:
Ing. Petr Faltys, Poříčí u Litomyšle 107, 57001
Pavel Jílek, Sebranice 95, 56962

Za společnost jednají a podepisují jednatelé společnosti a to každý samostatně.

Prokurista:
Pavel Boštík, Poříčí u Litomyšle 110, 57001