Spolupracujeme


K2 Build, Opatovec 179, 56802 Svitavy


Jiří Kalánek, Ing., energetický specialista č. 1677

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební

Brno University of Technology - Faculty of Civil Engineering

Veveří 95, 602 00 Brno, Czech republic

SAVOS I. s.r.o., Moravská 1151, 57001 Litomyšl


Ladislav Doubek, Ing., jednatel společnosti 

Dodavatel zdravotechnických instalací, topení, sanitární techniky, atd.